Autorem i właścicielem fotografii jest Krzysztof Orski.

Fotografie są przeznaczone tylko do oglądania.

Kopiowanie, publikowanie, modyfikowanie lub ich przesyłanie jest dozwolone tylko z pisemną zgodą autora.